Εσωτερικός κανονισμός

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος αποβλέπει  στην σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων των μελών του και τον αθλούμενων στην επιβράβευση της αθλητικής αρετής στην προσήλωση προς τα ανθρώπινα ιδανικά στον αλληλοσεβασμό στην αναγνώριση της υπεροχής του αντιπάλου στην δημιουργία άμιλλας  στην οργάνωση και διάδοση στην πόλη της Θεσσαλονίκης του αθλήματος του TAE KWON DO (WTF-ITF) αλλά και των αθλημάτων όπως το KICK BOXING της ΠΑΛΗΣ του ΜΟΥΑΙ ΤΑΙ των ΜΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΜΑ) της γυμναστικής της αυτοάμυνας της τεχνικής και δύναμης με γνώμονα το Ολυμπιακό ιδεώδες.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο σύλλογος διατηρεί εννέα τμήματα εκμάθησης

TAE KWON DO WTF- TAEKWON DO ITF -KICK BOXING – MOYAI TAI  – MMA – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ – ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ –

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τον έλεγχο των αθλητών, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι που αθλούνται να ελέγχονται ετησίως όσον αφορά το καρδιαγγειακό τους σύστημα. Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός τόσο για εκείνους που κάνουν πρωταθλητισμό , όσο και για εκείνους που έχουν απλές αθλητικές δραστηριότητες. Έτσι όλοι οι αθλητές –αθλήτριες του συλλόγου υποχρεούνται να προσκομίσουν τις αντίστοιχες προβλεπόμενες ιατρικές γνωματεύσεις κατά  την περίοδο της εγγραφής τους στο σύλλογο και αποκλειστικά πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας του παιδιού είτε σε προπονητικό είτε σε αγωνιστικό επίπεδο

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1.Είναι αυτονόητο ότι οι αθλητές-αθλήτριες του συλλόγου θα πρέπει να προσέρχονται στην προπόνηση και τους αγώνες εφοδιασμένοι με ότι απαιτείται για συμμετοχή σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες και πάντα νωρίτερα  από τον προκαθορισμένο χρόνο που έχει οριστεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν επιτρέπεται να φορούν σκουλαρίκια, αλυσίδες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει άμεσο ή έμμεσο τραυματισμό.

2.Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων δεν θα πρέπει οι αθλητές- αθλήτριες να έχουν στην κατοχή τους αντικείμενα αξίας για ευνόητους λόγους.

3.Ο αθλητής- αθλήτρια αναλαμβάνει να ενημερώσει τον προπονητή ή τους συνεργάτες του για τις μέρες και τις ώρες κατά τις οποίες θα μπορεί να συμμετάσχει στο προπονητικό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη και προγραμματίζοντας και άλλες δραστηριότητες όπως φροντιστήρια κτλ.

 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας από προπόνηση ή αγώνα, ο αθλητής – αθλήτρια είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον προπονητή ή τους συνεργάτες του.
 2. Οι αθλητές του συλλόγου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά το προπονητικό πρόγραμμα τόσο στον προπονητικό χώρο, όσο και έξω από αυτόν.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι απουσίες του αθλητή- αθλήτριας υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό προπονήσεων ή και αγώνων αδικαιολόγητα, ο αθλητής- αθλήτρια, έπειτα από σχετική ενημέρωση της γραμματείας του συλλόγου τίθεται εκτός των αγωνιστικών τμημάτων έπειτα από εισήγηση του προπονητή.
 4. Δεν επιτρέπεται σε αθλητές- αθλήτριες του συλλόγου να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε δραστηριότητες είτε διαφορετικού τμήματος από αυτό που ανήκουν μέσα στο σύλλογο, είτε σε δραστηριότητες άλλου συλλόγου, εκτός εάν έχουν λάβει ειδική άδεια από το Δ.Σ. έπειτα από πρόταση του υπεύθυνου του συλλόγου εντεταλμένου για τα αντίστοιχα θέματα.
 5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση αθλητή- αθλήτριας σε άλλο προπονητικό group από αυτό που έχει ορίσει ο αρμόδιος προπονητής.
 6. Οι αθλητές- αθλήτριες του συλλόγου οι οποίοι έχουν μαθητική ιδιότητα, οφείλουν εκτός των αθλητικών τους υποχρεώσεων, να είναι συνεπείς και στις υποχρεώσεις τους ως μαθητές στην εκπαιδευτική βαθμίδα που φοιτούν.
 7. Είναι λογικό ότι μέσα σε έναν αθλητικό σύλλογο θα υπάρξουν τριβές, διαφωνίες ή ακόμη και παρεξηγήσεις. Αυτό συμβαίνει διότι οι σύλλογοι αποτελούν μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Αρμόδιος για την διευθέτηση αυτών των θεμάτων είναι ο προπονητής- προπονήτρια του εκάστοτε τμήματος του συλλόγου. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης κάποιου θέματος ή έπειτα από εισήγηση του προπονητή, αρμοδιότητα έχει η συγκεκριμένη επιτροπή η οποία έχει οριστεί από το Δ.Σ. του συλλόγου. Αν υποπέσουν στην αντίληψη τόσο του προπονητή όσο και της Διοίκησης, συμπεριφορές από αθλητές- αθλήτριες που δεν συνάδουν με την αθλητική ιδιότητα και δημιουργούν προβλήματα και εντάσεις στο σύλλογο, τότε αυτοί οι αθλητές- αθλήτριες θα τίθενται στην διάθεση του συλλόγου και εάν απαιτείται θα απομακρύνονται προσωρινά ή και μόνιμα από τις δραστηριότητες του συλλόγου.
 8. Οι αθλητές- αθλήτριες επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης κατά την διάρκεια φιλικών και επίσημων αγώνων αλλά και άλλων δραστηριοτήτων του συλλόγου. Στην περίπτωση που ο σύλλογος έχει αποφασίσει να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένο μέσο για την μετακίνηση (πχ πούλμαν), οφείλουν οι αθλητές- αθλήτριες να ακολουθήσουν την αποστολή με τον μέσο που επέλεξε ο σύλλογος.
 9. Οι μετακινήσεις γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των γονέων, οι οποίοι οφείλουν να συνοδεύουν τα παιδιά στους αγώνες. Παιδιά που δεν συνοδεύονται από τους γονείς θα αποκλείονται των αποστολών, εκτός και αν έχουν ορίσει άλλο γονέα υπεύθυνο για το παιδί τους, ο οποίος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της παρακολούθησης του παιδιού.

 

 1. Κατά την περίοδο της αθλητική ζωής κάποιου ανθρώπου ο οποίος συμμετείχε σε προπονήσεις ή και αγώνες για μεγάλες χρονικές περιόδους, είναι δυστυχώς φυσιολογικό να προκύψουν διάφοροι τραυματισμοί. Ευτυχώς, όπως αποδεικνύεται και από τα στατιστικά, οι σοβαροί τραυματισμοί είναι αρκετά σπάνιοι. Παρόλα αυτά οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση τραυματισμού του παιδιού στις προπονήσεις, εξετάσεις, φιλικούς και προγραμματισμένους αγώνες και δεν καλύπτει έξοδα αποκατάστασης και νοσηλείας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Η μηνιαία συνδρομή για τους αθλητές-αθλήτριες του συλλόγου καθορίζεται από το Δ.Σ και θα

πρέπει να καταβάλλεται την  πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, ενώ η εξόφληση θα πρέπει να έχει

ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι της 15 Ιουνίου κάθε έτους

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η συνδρομή είναι  ετήσια( χρονική περίοδος 10μηνών ) και απλά έχει γίνει μηνιαίος καταμερισμός για διευκόλυνση της αποπληρωμής της. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό παρουσιών των αθλητών, θα πρέπει η συνδρομή να καταβάλλεται διότι από αυτήν εξαρτάται

αποκλειστικά η κάλυψη των εξόδων του συλλόγου.

Oπως προαναφέρθηκε η συνδρομή είναι ετησία όποτε η καταβολή κάθε μηνιαίας δόσης είναι ανεξάρτητη της παρουσίας η απουσίας του αθλητή κατά την διάρκεια του μήνα.

Προφανώς, η  απαίτηση του συλλόγου αλλά και των γονέων για παροχή ποιοτικής εργασίας από τους προπονητές, είναι άμεσα συνυφασμένη  με την οικονομική τακτοποίηση των συνδρομών των αθλητών-αθλητριών.

Για κάθε αγωνιστική περίοδο ο σύλλογος εκδίδει κάρτα πληρωμής του αθλητή, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε πληρωμή.

Όσοι απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αν ειδοποιήσουν π.χ. θα λείψω για τόσους μήνες δεν πληρώνουν όσο θα λείπουν συνεχίζουν από την ημέρα που θα ξανάρθουν χωρίς εγγραφή. Αν δεν ειδοποιήσουν και λείψουν μέχρι τρεις μήνες και επανέλθουν πληρώνουν τους μήνες που έλειπαν κανονικά

 

ΓΟΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι γονείς των αθλητών-αθλητριών είναι αυτοί που έχουν αναλάβει το δύσκολο, ειδικά τις μέρες μας, έργο της υποστήριξής τους σε όλους τους τομείς, από την ψυχολογική έως βεβαίως και την οικονομική. Επομένως:

1.Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μη ταύτιση του παιδιού με τις πιθανά αυξημένες απαιτήσεις του γονέα, οι οποίες πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στο χαρακτήρα και στις αθλητικές ικανότητες του παιδιού.

2.Να μην αδιαφορεί ο γονέας λόγω αυξημένων επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων.

 1. Να φροντίζει στην όσο δυνατόν καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων του αθλητή- αθλήτριας.
 2. Να μην παρεμβαίνει στο έργο των προπονητών, αλλά αντίθετα να επιδιώκει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η οικονομική συνδρομή του γονέα προς τον σύλλογο, αντιστοιχεί στην εκμάθηση του αθλήματός του και όχι στην εξασφάλιση βασικής θέσης στα αγωνιστικά τμήματα, κάτι που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τους προπονητές.
 3. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, ο γονέας μπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στο εντεταλμένο μέλος του συλλόγου, που έχει οριστεί από την διοίκηση, ώστε να διαχειρίζεται αντίστοιχα θέματα και να εισηγείται ανάλογα στο Δ.Σ.

Η επικοινωνία αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε άμεσα μέσω τηλεφώνου και δια ζώσης, είτε εγγράφως στην γραμματεία του συλλόγου, η οποία θα διαβιβάζει το αντίστοιχο αίτημα στο Δ.Σ.

 1. Γονέας που έχει <<παραβατική>> συμπεριφορά τόσο κατά την διάρκεια των προπονήσεων, των αγώνων, αλλά και οποιονδήποτε δραστηριοτήτων του συλλόγου, με απόφαση του Δ.Σ. θα απομακρύνεται προσωρινά, ενώ σε επαναλαμβανόμενες καταστάσεις, θα απομακρύνεται μαζί με το παιδί του οριστικά από το σύλλογο

7 Μην προσπαθήσετε να ξαναζήσετε τη δική σας παιδικότητα μέσα από το παΐδι σας.

8 Μην το πιέζετε περά από τις δυνατότητες του ο εξαναγκασμός μπορεί να οδηγήσει στο να χάσει την αυτοπεποίθηση του και να σταματήσει την προσπάθεια.

9 Μην κατηγορείτε τους προπονητές τους συναθλητές τους κριτές ακόμα και τον καιρό που το παΐδι σας διακρίνεται. Κατηγορώντας τους άλλους στερείτε από το παΐδι σας τη δυνατότητα να δει τι θα μπορούσε να είχε κάνει και να μάθει από τα λάθη του.

10 Μην περιμένετε την τελειότητα κρατείστε τις προσδοκίες σας σε λογικά επίπεδα διότι η ενοχική αντίληψη στο παΐδι είναι καταστροφική για την ζωή του.

11 Αφήστε το παΐδι σας να κάνει τα δικά του λάθη και να μάθει από αυτά.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ

Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να εκδίδει δελτίο αθλητή-τριας στην εκάστοτε Ομοσπονδία που ανήκει το άθλημα που επιλέχτηκε. Το δελτίο είναι περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου και όχι του αθλητη τα δελτία ανανεώνονται με ευθύνη του συλλόγου κάθε έτος και έχουν ετήσια ισχύ. Γονέας που επιθυμεί να μη γίνει ανανέωση του δελτίου του παιδιού συνυποβάλλει υπεύθυνη  δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του στο σύλλογο πριν την προθεσμία ανανεώσεων  και πάντα σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις της εκάστου ομοσπονδίας  .Αθλητής –τρια που έχει εκδώσει δελτίο στον σύλλογο δεσμεύεται έναντι αυτού από τους όρους σύμφωνα με τις προκηρύξεις που κατά καιρούς  ανακοινώνονται  από την ομοσπονδία. Οποιαδήποτε μεταγραφή και μετακίνηση αθλητή-τριας  προς άλλο σωματείο, γίνεται μόνο με την συγκατάθεση του συλλόγου μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται από την ομοσπονδία  .

 

ΓΕΝΙΚΑ

 • Όλοι οι μαθητές χαιρετούν το Δάσκαλο, όταν μπαίνουν και όταν βγαίνουν από την σχολή. Ο χαιρετισμός γίνεται σε στάση προσοχής (Chariot).
 • Ο εκπαιδευτής αποκαλείται Δάσκαλος. Οι αθλούμενοι πρέπει μέσα στη σχολή να χρησιμοποιούν σωστό λεξιλόγιο που να δείχνει το σεβασμό, όχι μόνο προς τον Δάσκαλο αλλά και προς τους συναθλούμενους.
 • Απαιτείται απόλυτη ησυχία από την είσοδο μέχρι την έξοδο από την σχολή, δυνατές ομιλίες, τρανταχτά γέλια και μάσημα τσίχλας δεν έχουν θέση μέσα στη σχολή TAE KWON DO.
 • Οι αθλούμενοι δεν επιτρέπεται να μπουν ή να βγουν από τον χώρο προπόνησης χωρίς την άδεια του Δασκάλου.
 • Οι κάτοχοι μεγάλων ζωνών πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα στις μικρότερες ζώνες και να τις βοηθούν όποτε αυτό χρειάζεται. Οι μικρότερες ζώνες πρέπει να δείχνουν σεβασμό και πειθαρχεία στις μεγαλύτερες.
 • Οι βοηθοί που ορίζονται από το Δάσκαλο πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να πρόκειται για τον ίδιο το Δάσκαλο.
 • Οι αθλούμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που μπορούν να υποβιβάζουν τον κώδικα ηθικής του TAE KWON DO και το καλό όνομα του συλλόγου.
 • Όλοι οι αθλούμενοι πρέπει να φροντίζουν για την διατήρηση των χώρων της σχολής να παραμένουν καθαροί και ιδιαίτερα οι χώροι υγιεινής μετά την χρήση τους.
 • Όλοι οι αθλούμενοι πρέπει να φροντίζουν την ατομική τους καθαριότητα πριν και μετά τη προπόνηση, πρέπει όλοι να φέρουν τα προσωπικά τους είδη υγιεινής (πετσέτες, χτένες κ.α.) και να τα παίρνουν μαζί τους φεύγοντας. Όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει κάθε φορά που έρχονται στο σύλλογο, να συμβουλεύονται το πίνακα ανακοινώσεων για ενημέρωσή τους.
 • Το κάπνισμα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε κανένα από τους χώρους του συλλόγου.
 • Κάθε αθλούμενος έχει το δικαίωμα να φέρνει επισκέπτες να παρακολουθούν τη προπόνηση, ενημερώνοντας πάντα την σχολή. Οι επισκέπτες πρέπει να έχουν λάβει γνώση από πριν τους όρους του κανονισμού της σχολής.

 

ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ,  ΓΟΝΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ,  ΕΙΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

FLOGAΕσωτερικός κανονισμός